Akkerranden

Al vanaf 2005 neemt Klompe Landbouw deel aan de regeling voor akkerranden in de Hoeksche Waard. Met het project worden bufferstroken van min 1,5 meter breedte aangelegd tussen sloot en gewas. De akkerranden fungeren als “buffer” ter voorkoming van gewasbeschermingsmiddelen in de sloten. Daarnaast bieden ze een thuisbasis aan een soortenrijkdom van insecten, vlinders, bijen en akkervogels. Zo dragen de akkerranden aan de totale versterking van de biodiversiteit in de polders van de Hoeksche Waard.

Vanaf 2016 hebben de akkerranden in de Hoeksche Waard een EU-status gekregen en vormen daarmee onderdeel van het Agrarisch Natuur en Landschapsbeleid (ANLb) wat onder leiding staat van de Coöperatie Collectief Hoeksche Waard (www.CCHW.eu)