Pilot herstel habitat Patrijs Hoeksche Waard

De patrijs is een zeer geliefde plattelandsvogel, een icoon van het agrarisch landschap in de Hoeksche Waard. Het aantal patrijzen is de laatste jaren drastisch afgenomen. Zonder hulp is de patrijs binnen enkele jaren verdwenen uit de Hoeksche Waard.  Op initiatief van St Rietgors en Coöperatie Collectief Hoeksche Waard wordt er een pilot gestart om de habitat voor de patrijs te verbeteren en maakt onderdeel uit van het pakket “vogelakkers” binnen de regeling voor akerranden in de Hoeksche Waard (www.cchw.eu).  Ook Klompe Lanbouw neemt hieraan deel en richt in 2017 zo’n meerjarige vogelakker in.